Oblasť: Západné Tatry
Náročnosť: náročná trasa
Východiskový a cieľový bod: Zverovka, rázcestie ( 1015 m n.m.) 
Vzdialenosť: 21,3 km
Predpokladaný čas: 10 hodín
Prevýšenie: 1110 m
Trasa: Zverovka, rázcestie (1015 m n.m.) – Rázcestie Látaná dolina (1170 m n.m.) – Zadná Látaná (1280 m n.m.) – Sedlo Zábrať (1656 m n.m.) – Rákoň (1876 m n.m.) – Volovec (2064 m n.m.) – Jamnícké sedlo (1908 m n.m.) – Ostrý Roháč (2084 m n.m.) – Plačlivé (2125 m n.m.) – Nohavica (2051 m n.m.) – Smutné sedlo (1962 m n.m.) – Rázcestie Smutná dolina (1522 m n.m.) – bývalá Ťatliakova chata (1374 m n.m.) – Rázcestie Ťatliakova chata (1015 m n.m.)
Uzávera: Látaná dolina od križovatky chodníkov na Lúčnu – zelená značka  a na sedlo Zábrať – žltá značka – odtiaľto po celej trase až po bývalú Ťatliakovu chatu – 1.11. – 15.6. 

Východiskovým bodom tejto trasy je Zverovka, rázcestie. Pri plánovaní tejto trasy môžete využiť parkovanie pri Chate Zverovka a vrátiť sa kúsok po ceste na rázcestie Zverovka a tam pokračovať po žltej značke smer Látaná dolina. Popri ceste sa nachádza Partizánsky cintorín. Látaná dolina je studenšia a menej slnečná ako Roháčska dolina. Cesta je asfaltová až po Rázcestie Látaná dolina. Tu pokračujte naďalej žltou značkou k Zadnej Látanej a po žltej značke cez Sedlo Zábrať až na Rákoň. Na Rákoni pokračujte modrou značkou na Volovec a na Volovci sa napojte na  červenú značku a pokračujte okolo Jamnického sedla na Ostrý Roháč, na Plačlivé a v Smutnom sedle odbočte na modrú značku a Smutnou dolinou zostupujte dole k Rázcestiu Smutná dolina a pokračujte modrou značkou až k bývalej Ťatliakovej chate. Tu sa napojte na asfaltovú cestu – červenú značku a Roháčskou dolinou sa dostanete až k rázcestiu Zverovka. Odtiaľto sa ľahko dostanete na parkovisko pri Chate Zverovka, prípadne sa tu nachádza autobusová zastávka. Táto trasa je časovo náročná, preto sa vyžaduje ísť skoro ráno a taktiež trasa cez hrebene Ostrého Roháča a Plačlivé si vyžaduje kvalitnú turistickú obuv. 


Zo Zverovky Látanou dolinou na Plačlivé

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740