Miesto: Dlhá nad Oravou (okres Dolný Kubín)
Náročnosť: nenáročná túra
Východiskový a cieľový bod: obec Dlhá nad Oravou
Vzdialenosť: 12 km
Predpokladaný čas: 3 hod

Poznámka: Dátum konania prechodu je zverejnený na stránke obce a taktiež v kalendári lyžiarskych prechodov. Organizátori vzhľadom na počasie pripravujú trasy pre peších turistov aj pre bežkárov. Trasa tradične začína spoločne pre všetkých účastníkov.

Prechod v Dlhej nad Oravou ponúka zaujímavú turistiku pre peších návštevníkov a taktiež pre bežkárskych nadšencov. Prezentácia prebieha v kultúrnom dome, ktorý sa nachádza pri hlavnej ceste, kde je aj možnosť parkovania. Pri plánovaní prechodu sa dá využiť taktiež autobusová a vlaková doprava. Cesta vedie kúsok dedinou smerom na sever od kultúrneho domu, kde sa trasa rozdeľuje pre bežkárov a pre peších návštevníkov. Trasa pre bežkárov pokračuje lánmi a lesom cez Kozov diel, Mikulovec, Dubovskú poľanu, cez Maguru a pri Chate pod Magurou sa napája na pešiu trasu, po ktorej sa zíde dole. Trasa tak tvorí 16 km okruh. Pešia trasa v dedine zabočuje smerom k cintorínu a popri Základnej škole popod Ostrý vrch. V týchto miestach popri ceste môžete vidieť náučný chodník, ktorý popisuje rastlinstvo a geológiu daného územia. Ďalšími bodmi trasy je križovatka Zaskalica a Pri Kríži. Trasa je nenáročná, ide spevnenou cestou popri potoku. Cez Ovadovo sa dostaneme ku Chate Pod Magurou, kde sa podáva malé občerstvenie a v týchto miestach sa taktiež spája pešia trasa s bežkárskou. Naspäť idete po tej istej trase čím peší okruh tvorí 12 km. V kultúrnom dome sa podáva občerstvenie, ktoré je v cene vstupného.


Zimný prechod Dlhánskym chotárom

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740