Oblasť: Západné Tatry (sever) – východná časť
Náročnosť: veľmi náročná vysokohorská túra s veľkým prevýšením a exponovanými úsekmi, ktoré sú zabezpečené umelými technickými pomôckami
Východiskový a cieľový bod: Ťatliakovo jazierko
Predpokladaný čas: 6 hod.
Vzdialenosť: 8,3 km
Trasa: Ťatliakovo jazierko (1370 m n.m.) - Sedlo Zábrať (1656 m n.m.) - Rákoň (1876 m n.m.) -Volovec (2063 m n.m.) - Ostrý Roháč (2088 m n.m.) - Plačlivé (2125 m n.m.) - Smutné sedlo (1963 m n.m.) - Smutná dolina - Ťatliakovo jazierko (1350 m n.m.)
Uzávera: 1.11. – 15.6.

Ostrý Roháč - charakteristický a veľmi zaujímavý dvojvrcholový končiar. Podľa neho je aj označenie celej geografickej časti - Roháče. Vrcholová časť je z pevnej žuly, strmé severné steny a žľaby sú lámavé. Terén je v najťažších úsekoch zaistený reťazami. Výstup je náročný, exponovaný. Túra je vhodná len za dobrého počasia.

Východiskovým bodom nášho prechodu je Ťatliakovo jazierko (1370 m n.m.). Odtiaľ strmým ale pohodlným chodníkom po zelenej značke do sedla Zábrať. Spočiatku starším lesným porastom, neskôr pásmom kosodreviny a vyššie už len trávnatým porastom. Zo sedla Zábrať doprava a po širokom chodníku na vrchol Rákoňa (1879 m n.m.). Z vrcholu Rákoňa pokračujeme najprv mierne dolu do sedla pod Volovcom a zo sedla strmo na vrchol Volovca (2063 m n.m). Z vrcholu Volovca červeno a modro značeným chodníkom strmo dolu do Jamníckého sedla (1908 m n.m.) Odtiaľ po červenej značke, z počiatku miernym stúpaním už v skalnom teréne, ku strmej vrcholovej časti Ostrého Roháča. Ďalej tesne popri hrebeni strmo vystupujeme chodníkom, ktorý je miestami sutinovitý. Pri prechode po skalnatých stupoch, štrbinách a pri obchádzaní neschodných balvanov si musíme pomáhať rukami. Tesne pod vrcholom je hrebeň ostrý a exponovaný. Táto časť je zabezpečená reťazami. Potom ešte niekoľko metrov a sme na vrchole Ostrého Roháča (2084 m n.m.). Z Ostrého Roháča po hrebeni (v strmom teréne je inštalovaná reťaz.) schádzame až do sedla medzi Ostrým a Plačlivým. Trasa už je v miernejšom teréne až na vrchol Plačlivého (Plačlivô, Plačlivý Roháč, 2125 m n.m.), ale výstup náročný, exponovaný.
Z vrcholu Plačlivého pokračujeme po červenej značke dolu trochu strmým terénom, no neskôr trávnatým, miernym južným svahom zakončeným krátkym strmým skalnatým úsekom, po ktorom zostúpime do Smutného sedla (1965 m n.m.). V Smutnom sedle opúšťame hrebeňovku a po zelenej značke schádzame dolu chodníkom,
ktorý sa z počiatku točí vo viacerých serpentínach. Zostupujeme Smutnou dolinou až ku Ťatliakovému pliesku. Odtiaľ môžeme pokračovať asfaltovou cestou Tanap-u na poľanu Zverovka kde sa nachádza autobusová zástavka SAD.


Z Ťatlialkovej chaty na Volovec, Ostrý Roháč a Plačlivé

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740