Oblasť: Západné Tatry - Roháče
Náročnosť: náročná
Východiskový a cieľový bod: Parkovisko pod Spálenou (1030 m n.m.) - Rázcestie Zverovka (1015 m n.m.)
Predpokladaný čas: 9 hodín
Vzdialenosť: 22,7 km
Uzávera: 1.11. – 15.6
Trasa: Parkovisko pod Spálenou (1030 m n.m.) - Spálený žľab - Predný Salatín, hrebeň (1970 m n.m.) - Brestová (1902 m n.m.) - Salatín (2047 m n.m.) -  Spálená - Pachoľa - Baníkovské sedlo (2040 m n.m.) - Baníkov (2178 m n.m.) - Hrubá kopa - Tri kopy - Smutné sedlo (1962 m n.m.) - Plačlivé (2125 m n.m.) - Ostrý Roháč (2084 m n.m.) - Jamnícke sedlo (1908 m n.m.) - Volovec (2063 m n.m.) - Rákoň - Sedlo Zábrať (1656 m n.m.) - Zadná Látaná (1280 m n.m.) - Rázcestie Látaná dolina - Rázcestie Zverovka

Trasa výletu začína na Parkovisku pod Spálenou. Začíname na modrej značke, hneď na rozohriatie na Predný Salatín cez Spálený žlab, pokračujeme na Brestovú, kde sa napojíme na červenú značku - odtiaľto sa nám naskytá pohľad na celú trasu dnešného výletu. Chvíľka oddychu a hor sa na Salatín, ponúkajúci ešte krajší výhľad a krajšie fotky. Odtiaľ zbehneme pod Spálenú a tu začína trošku technickejší úsek na spomínanú Spálenú a Pachoľu. Krásne výhľady, chvíľka oddychu a ideme na Baníkov - najvyšší vrchol v Roháčoch. Opäť nové obzory a výhľady. Hrubá kopa, Tri kopy, Smutné sedlo, Plačlivé. Strmšie stúpanie na Ostrý Roháč, presúvame sa do Jamníckeho sedla. Červeno a modro značeným chodníkom strmo nahor na vrchol Volovca. Z Volovca pokračujeme najprv strmo nadol do sedla pod Volovcom a zo sedla mierne nahor na vrchol Rákoňa. Po širokom chodníku schádzame na Sedlo Zábrať odkiaľ pokračujeme doľava žltou značkou cez Látanú dolinu až k rázcestiu Zverovka.


Vrcholmi Roháčov

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740