Oblasť: Chočské vrchy
Náročnosť: stredne náročná trasa
Východiskový a cieľový bod: Valaská Dubová, obec (643 m n.m.)
Vzdialenosť: 8,3 km
Predpokladaný čas: 4 hodiny 30 minút
Prevýšenie: 968 m
Trasa: Valaská Dubová (643 m n.m.) – Stredná Poľana (1255 m n.m.) – Veľký Choč (1611 m.n.m.)

Trasa sa začína v obci Valaská Dubová, nasledovaním modrej značky na Strednú Poľanu. V prípade plánovania tejto trasy môžete využiť autobusovú dopravu, ktorá premáva z Ružomberka do Dolného Kubína a naopak. V obci sa nachádza pri vstupe do dediny od Ružomberka parkovisko pri cintoríne, prípadne pri futbalovom ihrisku. Z parkoviska treba prejsť pešo do stredu dediny k modrej značke smerom na Strednú Poľanu. Trasa začína miernym stúpaním, ktoré sa stáva stále strmším. Táto trasa na Veľký Choč je najkratšia, takže na krátkej vzdialenosti sa nadobúda veľká nadmorská výška a nachádza sa v Národnej prírodnej rezervácii Choč a v území európskeho významu NATURA 2000 Choč s cieľom ochrany ostatných vzácnych ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov. Je tu zastúpené množstvo horských a vysokohorských rastlinných druhov a taktiež sa tu nachádzajú horské živočíchy. Samostatnú kapitolu ochrany tvorí geológia územia a biotopy európskeho a národného významu, ktoré sa nachádzajú na našej trase a v rámci celej rezervácie. Po dosiahnutí rázcestia na Strednej Poľane, pokračujte odtiaľto po zelenej značke smerom na Veľký Choč. Výstup je namáhavý a niektoré časti musíte prekonať aj s pomocou rúk. Postupne sa dostanete nad hornú hranicu lesa, do pásma kosodreviny až napokon na vrchol Veľkého Choča. Tu sa vám naskytne výhľad do šíreho okolia. Na severe sa týči panoráma Oravy s Babou horou a Pilskom v pozadí, na západe vidíte vrchy Malej Fatry, smerom na juhozápad, juh i východ je pred vami Liptov s Veľkou Fatrou, Nízkymi Tatrami, Liptovskou kotlinou, Kriváňom, Západnými Tatrami i Chočskými vrchmi. Zostupujte  po červenej značke smerom na Drapáč, avšak v štvrtine trasy pokračujte po tejto trase až sa dostanete na Strednú Poľanu. Do Valaskej Dubovej od Strednej Poľany pokračujte tou istou trasou, ako smerom hore. 


Veľký Choč z Valaskej Dubovej

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740