Oblasť: Trstená (Slovenská republika), Nowy Targ (Poľská republika)
Náročnosť:
náročná
Východiskový a cieľový bod:
obec Trstená - Nowy Targ
Vzdialenosť:
72,1 km
Značenie trasy: červená farba
Prevýšenie: 173 m
Predpokladaný čas: 7 hod.
Trasa: Trstená - Liesek - Suchá hora - gmina Czarny Dunajec - gmina Szaflary - Nowy Targ a späť


Cyklochodník široký 2 - 4 metre vedie po násype bývalej železničnej trate. Celková dĺžka skoro 40 km, tam a späť teda necelých 80 km. Trasu začína v Trstenej na začiatku cyklochodníka pri moste ponad riečku Oravicu (križovatka štát.ciest Krakow - Suchá Hora) a mierne stúpa po Suchú Horu. Odtiaľ zase mierne klesá do Noweho Targu. Trasa cesty ponúka krásne, široké panorámy, najmä veľmi dobre viditeľných Tatier a odpočívadlá každých 3-5 km.  Spiatočná cesta po tej istej trase.


Trstena - Nowy Targ

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740