Oblasť: Západné Tatry
Náročnosť: nenáročná trasa
Východiskový a cieľový bod: Zverovka, rázcestie
Predpokladaný čas: 5 hodín
Vzdialenosť: 11,7 km
Prevýšenie: 641 m
Trasa: Zverovka, rázcestie (1015 m n.m.) – Rázcestie Šindľovec (1087 m n.m.) – Adamcuľa (1189 m n.m.) – bývalá Ťatliakova chata (1350 m n.m.) –  Sedlo Zábrať (1 656 m n.m.) – Zadná Látaná (1280 m n.m.) -  Rázcestie Látaná dolina (1170 m n.m.)  - Zverovka, rázcestie (1015 m n.m.)
Uzávera: 1.11. – 15.6.

Trasa začína na Zverovke, rázcestí po červenej turistickej značke a prechádza Roháčskou dolinou. Cesta má spevnený asfaltový povrch a takto pokračuje až k bývalej Ťatliakovej chate. Na ceste sa nachádzajú Rázcestie Šindľovec a Adamcuľa, pokračujte od týchto rázcestí vždy červenou značkou až prídete k bývalej Ťatliakovej chate, kde je možnosť občerstvenia. V blízkosti sa nachádza Ťatliakovo jazero. Od rázcestia bývalá Ťatliakova chata pokračujte zelenou turistickou značkou stúpaním do Sedla Zábrať. Odtiaľto je pekný výhľad na panorámu Roháčov. Trasa pokračuje klesaním po žltej turistickej značke na rázcestie Zadná Látaná, kde vstupujete do Látanej doliny. Nasledovaním žltej turistickej značky prídete až ku Zverovke, rázcestiu. V prípade plánovania tejto trasy môžete využiť autobusovú dopravu zo Zuberca a taktiež pri Chate Zverovka je možnosť parkovania.


Ťatliakovo jazero, Sedlo Zábrať a Látaná dolina

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740