Oblasť: Západné Tatry (sever) – východná časť
Náročnosť: stredne náročná túra
Východiskový a cieľový bod: Chata Zverovka (1025 m n.m.)
Predpokladaný čas: 6,3 hod.
Vzdialenosť: 16,3 km
Trasa: Chata Zverovka (1025 m n.m.) - Roháčska dolina - Ťatliakova chata (1360 m n.m.) - Sedlo Zábrať (1656 m n.m.) - Rákoň (1876 m n.m.) - Dlhý Úplaz - Lúčna (1652 m n.m.) - Látaná dolina - Chata Zverovka
Uzávera: 1.11 – 15.6. 

Z  parkoviska pri Chate Zverovka od smerovníka ideme žltou značkou na rázcestie Zverovka, Ťatliakova chata. Tu sa napojíme na červenú značku a pokračujeme Roháčskou dolinou (asfaltová cesta) okolo poľany Adamcuľa až k bývalej Ťatliakovej chate. Tu môžeme obdivovať krásu Prvého jazera – Ťatliakoveho jazera,  ktoré sa nachádza v nadmorskej výške 1370 m s rozlohou 0,28 ha. Od chaty pokračujeme zelenou značkou, zo začiatku miernejším a neskôr strmým chodníkom do sedla Zábrať (1656 m n.m.). Výstupom do sedla sa dostaneme do vysokohorského prostredia. Odbočíme doprava a po žltom chodníku vystupujeme na prvý vrchol trasy, ktorým je Rákoň (1876 m n.m.). Leží na slovensko-poľskej hranici a ponúka nám nádherný výhľad na panorámu Roháčov a aj poľských Tatier. Z vrcholu odbočíme doľava a modrou značkou prejdeme nenáročný hraničný  hrebeň Dlhého Úplazu až na Lúčnu (1652 m n.m.). Na vrchole sa nachádza kríž pri ktorom sa každoročne koná sv. omša. Odbočíme doľava a po širokom trávnatom chrbte schádzame zo začiatku miernym, neskôr strmým zostupom cez les po zelenej značke do Zadnej Látanej, kde sa napojíme na žltý chodník Látanej doliny, ktorým zídeme na parkovisko ku Chate Zverovka.


Ťatliakovo jazero, Rákoň, Lúčna a Látaná dolina

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740