Oblasť: Medzibrodie nad Oravou (okres Dolný Kubín)
Náročnosť: nenáročná trasa
Východiskový a cieľový bod: obec Medzibrodie nad Oravou
Vzdialenosť: 8,5 km
Predpokladaný čas: 3,5 hod
TrasaHrádok - Pod Kýčerou - Čerťaž - Boháčov Žiar - Roľkovo - Rakytiny -  Hrickova dolina - Poľovnícka chata a Rástoky

Poznámka: Dátum konania prechodu je zverejnený na stránke obce a taktiež v kalendári lyžiarskych prechodov. Organizátori vzhľadom na počasie pripravujú trasy pre peších turistov aj pre bežkárov. Trasa tradične začína spoločne pre všetkých účastníkov.


Na bežkársku trasu je možné sa vydať  od miestnych potravín a ďalej podľa plánu na určenú trasu:
Hrádok - Pod Kýčerou - Čerťaž - Boháčov Žiar - Roľkovo - Rakytiny -  Hrickova dolina - Poľovnícka chata a Rástoky. Prestávku je možné si dať na Poľovníckej chate.


Prechod Medzibrodským chotárom

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740