Miesto: Sedliacka Dubová
Oblasť: Oravská vrchovina 
Náročnosť: stredne náročná trasa
Východiskový a cieľový bod: Sedliacka Dubová
Vzdialenosť: 14,7 km
Predpokladaný čas: 4 hodiny
Prevýšenie: 300 m
Trasa: Sedliacka Dubová ( 530 m n.m.) - Črtáš (702 m n.m.) - Jastrabie (823 m n.m.) - Ďavčovka (815 m n.m.) - Tri Sosny (830 m n.m.) - Stotina (720 m n.m.) - potok Šáry Grúň - Sedliacka Dubová

Poznámka: Dátum konania prechodu je zverejnený na stránke obce a taktiež v kalendári lyžiarskych prechodov. Organizátori vzhľadom na počasie pripravujú trasy pre peších turistov aj pre bežkárov. Trasa tradične začína spoločne pre všetkých účastníkov.
 
Tento prechod patrí už tradične do kalendára lyžiarskych prechodov. Prezentácia účastníkov prebieha v kultúrnom dome a odtiaľ začína trasa prechodu. Za mostom nad riekou Orava sa trasa rozdeľuje pre bežkárov a pre peších turistov. Trasa pre peších turistov má okolo 4 km k posedeniu Črtáš (702 m n.m.). Pokiaľ nie sú veľké zrážky snehu môžu peší turisti pokračovať bežkárskou trasou, avšak je potrebné ísť s ohľadom na bežkárov a bielu stopu. Bežkárska trasa má okolo 16 km a je v čase prechodu dobre označená a nebezpečné úseky sú riadne vyznačené. Táto trasa prechádza Dubovským chotárom a vytvára okruh, so stúpaniami a klesaniami a krásnymi výhľadmi do dolín. Súčasťou prechodu je stanovište Tri Sosny, ktoré tvorí dôležitý bod nielen v Dubovskom prechode, ale taktiež v Pribišskom. Po návrate miestni organizátori ponúkajú občerstvenie v kultúrnom dome, ktoré je v rámci vstupného.
V prípade účasti na prechode môžete využiť autobusovú alebo taktiež vlakovú dopravu. 

Prechod Dubovským chotárom

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740