Oblasť: okres Tvrdošín (Zuberec - Roháče)
Náročnosť: stredne náročná
Východiskový a cieľový bod: parkovisko Roháče - Spálená
Vzdialenosť: 18,5 km
Predpokladaný čas: 9 hod.
Trasa: parkovisko Zverovka, Spálená - Rázcestie Šindľovec - Adamcuľa - Ťatliakova chata -Rázcestie Smutná dolina - Smutné sedlo - Plačlivé (Plačlivý Roháč) - Smutné sedlo - Rázcestie Smutná dolina - Roháčske plesá - Adamcuľa - Šindľovec, rázcestie

Z parkoviska pod Spálenou až k Ťatliakovej chate vedie červená turistická značka asfaltovou cestou cez Roháčsku dolinu, ktorá je dlhá asi 5 km. Odtiaľ pokračujeme modrou značkou cez Rázcestie Smutná dolina až na Smutné sedlo. Tu sa vyberieme doľava červenou turistikou značkou na vrch Plačlivé, ktoré je jedným z menej známych vrcholov Západných Tatier, ležiaci v hrebeni medzi vrcholmi Baníkov a Ostrý Roháč. Vrchol je tvorený ostrým bralnatým končiarom. Plačlivô sa v minulosti nazývalo aj Plačlivý Roháč. Z vrcholu Plačlivého pokračujeme po červenej značke dolu trochu strmým terénom, no neskôr trávnatým, miernym južným svahom zakončeným krátkym strmým skalnatým úsekom, po ktorom zostúpime do Smutného sedla (1965 m n.m.). Odbočíme doprava po modrej značke až na Rázcestie Smutná dolina. Odbočíme doľava a začína sa náučný turistický chodník Roháčske plesá, ktorým nás budú sprevádzať informačné tabule nainštalované správou TANAP - u. Po zelenej značke pokračujeme úzkym chodníkom popod vrch Zelené až ku prvému Roháčskemu plesu v nadmorskej výške 1563 m.n.m. rozlohe 2,22 ha hĺbkou 6,5 m. Nachádza sa tam aj zrub pre potreby Horskej služby. Pleso obídeme po jeho pravom brehu a ďalej krátkymi serpentínami prídeme ku stredným alebo Druhému vo výške 1650 m.n.m. rozlohe 0,21 ha hĺbkou 1,3 m a Tretiemu plesu vo výške 1653 m n.m. rozlohe 0,61 ha a hĺbke 3,7 m. Plesá obchádzame sprava a po úbočí vrchu Predné Zelené prídeme ku hornému alebo Štvrtému plesu vo výške 1718 m.n.m. rozlohe 1,45 ha hĺbkou 8,1m. Toto je najvyšší bod tejto túry, ďalej budeme už len zostupovať. Po skalnatom chodníku opatrne schádzame, neskôr serpentínami do Spálenej doliny, okolo Opálového plesa a ďalej lesným porastom až kým neprídeme na odbočku ku Roháčskemu vodopádu. Vodopád má výšku asi 18 metrov. Od vodopádu sa vrátime späť a ďalej zostupujeme upraveným chodníkom až na asfaltové parkovisko, ktoré sa nachádza na bývalej poľane Adamcuľa.  Z poľany Adamcuľa po asfaltovej ceste zostupujeme až k parkovisku Roháče - Spálená.


Plačlivé a Roháčske plesá

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740