Oblasť: Západné Tatry (sever) – východná časť
Náročnosť: stredne náročná túra v tichom prostredí
Východiskový a cieľový bod: Chata Zverovka
Predpokladaný čas: 7 hod.
Vzdialenosť: 17,3 km
Prevýšenie: 851 m
Uzávera: 1.11 – 15.6.  
Trasa: Chata Zverovka (1025 m n.m.) - Sedlo pod Osobitou (1550 m n.m.) - Kasne - Lúčna (1652 m n.m.) - Dlhý úplaz - Rákoň (1876 m n.m.) - Sedlo Zábrať - Zadná Látaná - Rázcestie Látaná dolina - Chata Zverovka

Pri Chate Zverovka od smerovníka sa vyberieme zelenou značkou po lesnom chodníku okolo horského hotela Primula a neskôr okolo Čierneho jazera až na Pučatinu poľanu. Pokračujeme cez lúku a strmším lesným chodníkom vystúpime do Sedla pod Osobitou (1550 m n.m.). Oblasť pod Osobitou je prírodnou rezerváciou so širokým zastúpením alpínskej flóry a vzácnymi horninami. Vrch Osobitá – jeden z dominánt Roháčov je uzavretý. V sedle odbočíme doprava a pokračujeme hrebeňom na Javorinu. Kosodrevinou, riedkym lesom a neskôr trávnatým hrebeňom zostúpime na poľanu Kasne, odkiaľ je nádherný výhľad na Roháče. Pokračujeme po hrebeni striedavo horou a poliankami cez vrch Roh (1573 m n.m.), odkiaľ kamenistým chodníkom vystúpime na vrchol Lúčnej (1653 m n.m.). Na vrchole sa nachádza kríž pri ktorom sa každoročne koná svätá omša. Z vrcholu Lúčnej sa napojíme na slovensko-poľskú hranicu a prejdeme po nenáročnom hraničnom hrebeni Dlhého Úplazu až po Rákoň (1876 m n.m.). Odtiaľ cez Sedlo Zábrať (1656 m n.m.) zostúpime do Zadnej Látanej, kde sa napojíme na žltý chodník Látanej doliny, ktorým zídeme naspäť ku Chate Zverovka.


Osobitá, Lúčna a Rákoň po hrebeni

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740