Oblasť: Západné Tatry - Oravice, Tichá dolina
Náročnosť: Ľahká túra vhodná pre rodiny s deťmi
Východisko: Oravice, južne od kúpaliska, na rázcestí štátnej cesty smerujúcej na Zuberec a lesnej asfaltovej cesty vedúcej do Bobroveckej doliny.
Predpokladaný čas: trasa B: 2,2 hod.
Vzdialenosť: trasa B: 3,2 km
Prevýšenie: trasa B: 125 m
Počet zastávok: trasa B: 9
Zameranie chodníka: prírodovedný, ochranársky, kultúrno – historický
Typ chodníka: samoobslužný, okružný, peší, letný, zimný.
Trasa: Časť trasy B vedie od východiska v Oraviciach po asfaltovej lesnej ceste v smere na Bobroveckú dolinu. Tu prechádza povalovým chodníkom cez rašelinisko Peciská a vracia sa späť na začiatok, odtiaľ smeruje druhá časť vetvy B a to štátnou cestou na Zuberec popri Bystrej na Mihulčie, končí za mostom na kóte 808 m n. m.

Náučný chodník bol vybudovaný v rokoch 2010-2013. Rozdeľuje sa na trasu A, ktorá je stredne náročná a  nenáročnú trasu B. Pre rodiny s deťmi je možnosť absolvovať nenáročnú B – trasu náučného chodníka. Skladá sa z dvoch malých okruhov z časti vedúcich po asfaltovej ceste. Jedna časť od zastávky B1 po zastávku B6 vedie na povalový chodník na rašelinisku Peciská v smere na Bobroveckú dolinu. Druhá časť B – trasy vedie po málo frekventovanej štátnej ceste na Zuberec. Je to tzv. Kocyanova vetva chodníka, keďže tabule na tejto vetve sú venované Antonovi Kocyanovi. 
Na trase B sa nachádza 9 zastávok s prístreškami a vývesnými tabuľami, ktoré informujú o Histórii osady Oravice, Minerálnych prameňoch, Peciskách, Flóre a faune rašelinísk, Histórii zaniknutej osady Bystrá, Osobnosti Antona Kocyana, Odkaze A. Kocyana pre ďalšie generácie a Kocyanovej jedli. Z rázcestia štátnej cesty smerujúcej na Zuberec a lesnej asfaltovej cesty vedúcej do Bobroveckej doliny, sa na druhú zastávku trasy B náučného chodníka dostávame po asfaltovej ceste vedúcej začiatkom Bobroveckej doliny. Cestou na zastávku B3 prechádzame okolo budovy Oravskej vodárenskej spoločnosti. Od zastávky B3 prechádzame popri asfaltovej ceste nasypaným štrkodrvovým chodníkom. Tu sa dostávame na povalový chodník, ktorý je vedený rašeliniskom Peciská. Po prejdení lesnej časti rašeliniska sa dostávame na nelesnú časť rašeliniska, kde je zastávka B4 na drevenej terase, pri ktorej sa nachádza rozhľadňa. Z rozhľadne je výhľad na rašelinisko, juhozápadným smerom je Osobitá a na severe sa tiahne chrbát Skorušinských vrchov. Prechádzame ďalej po povalovom chodníku a dostávame sa na odbočku, ktorá smeruje do lesnej časti rašeliniska. Na tabuli sa dozvieme viac o floristických a faunistických druhoch rašelinísk. Od tejto zastávky sa vraciame späť a pokračujeme po povalovom chodníku ďalej. Ponad nelesnú časť rašeliniska môžeme vidieť hrebeň Oravickej Magury. Dostávame sa na koniec povalového chodníka, kde je aj koniec prvého mini okruhu trasy B. Odtiaľto sa vraciame späť na rázcestie a môžeme sa vydať na Kocyanovu vetvu trasy B. Od vstupu prechádzame Mihulčou dolinou, ktorá vedie po málo frekventovanej štátnej ceste vedúcej do Zuberca. Táto vetva chodníka sa venuje známemu a mimoriadne aktívnemu Oravcovi, ktorý bol súčasne zoológom, milovníkom a ochrancom prírody a priekopníkom turistiky na Orave. O jeho osobnosti sa dozvieme na náučnej tabuli zastávky B7. Po približne 300 m sa dostávame na druhú zastávku Kocyanovej vetvy náučného chodníka. Zastávka sa nachádza na ľavo od cesty a priamo pri nej je rašelinisko Peciská. Pokračujeme po štátnej ceste a nakoniec sa dostaneme ku Kocyanovej jedli. Tu náučný chodník končí.


Náučný chodník Antony Kocyana v Zuberci, trasa B

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740