Oblasť: Západné Tatry
Náročnosť: náročná trasa
Východiskový a cieľový bod: Zuberec, Hotel Tatrawest (795 m n.m.)
Predpokladaný čas: 2 dni (prenocovanie na Žiarskej chate)
Prevýšenie: 1289 m – prvý deň; 1383 m – druhý deň
Uzávera: 1.11. – 15.6.

Trasa: Zuberec, Hotel Tatrawest (795 m n.m.) – Múzeum oravskej dediny Zuberec Brestová – Rázcestie k hotelu Primula – Sedlo pod Osobitou (1521 m n.m.) - Kasne (1541 m n.m.) - Lúčna (1653 m n.m.) - Rákoň (1876 m n.m.) – Volovec (2064 m n.m.) – Jamnícké sedlo (1908 m n.m.) – Ostrý Roháč (2084 m n.m.) – Plačlivé, rázcestie – Žiarske sedlo – Rázcestie Pod Homôľkou (1700 m n. m.) – Žiarska chata (1283 m n.m.)

Žiarska chata (1283 m n.m.) – Rázcestie Pod Homôľkou (1700 m n.m.) - Plačlivé (2125 m n.m.) – Nohavica (2051 m n.m.) – Smutné sedlo (1962 m n.m.) – Tri Kopy (2136 m n.m.) – Hrubá kopa ( 2166 m n.m.) – Baníkov (2178 m n.m.) – Baníkovské sedlo (2040 m n.m.) – Pachoľa (2165 m n.m.) – Salatín ( 2047 m n.m.) – Brestová ( 1902 m n.m.) – Sedlo Pálenica (1573 m n.m.) - Ostrý grúň (1216 m n.m.) – Zuberec, Hotel Tatrawest (795 m n.m.)


Hrebeňom Roháčov so zastávkou v Žiarskej chate

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740