Oblasť: okres Dolný Kubín (Vyšný Kubín, Žaškov, Istebné, Zázrivá)
Náročnosť: ťažká
Východiskový a cieľový bod: obec Vyšný Kubín - obec Zázrivá
Vzdialenosť: 33,7 km
Značenie trasy: modrá farba
Predpokladaný čas: 2,5 hod
Trasa: Vyšný Kubín, Žaškov, Istebné, Zázrivá

Cyklotrasa vedie zväčša po poľných či lesných cestách plných zážitkových výhľadov a peknej oravskej prírody (Oravská Magura, Malá Fatra, Chočské vrchy). Trasa začína v obci Vyšný Kubín (ulica Vyšnokubínska) na križovatke cykloturistických trás na asfaltovej ceste. Pokračuje po hlavnej ceste I. triedy do obce Jasenová (rodná obec Martina Kukučína). Cez obec sa vydávame ďalej a v lokalite Pod ústrancom opúšťame intravilán obce. Po prírodných spevnených cestách stúpame do lokalít Na Doline a Štyri chotáre. Trasa kopíruje hranicu okresu Dolný Kubín. Tu môžeme obdivovať krásnu oravskú a dolnoliptovskú prírodu vo viacerých výhľadoch. Zo Štyroch chotárov trasa klesá po poľných cestách cez obec Žaškov až k rieke Orava. Pri Žaškovskom moste trasa odbočí doprava na štrkovú cestu (stará žaškovská cesta) a popri rieke okolo krosového areálu a rázcestí Žaškovská cesta pokračuje na lávku v Istebnom. Prejde ponad rieku, križuje cestu I. triedy a pokračuje severne do obce Istebné ku drevenému artikulárnemu kostolu ECAV s drevenou zvonicou. Na konci intravilánu sa lesnou cestou dostávame do krásnej prírody Národneho parku Malá Fatra. Kvalitné lesné cesty nás prevedú pekným prostredím až do Zázrivej (časť Stred), kde sa trasa napojí sa hustú sieť cykloturistických trás Terchovej a Kysuckej Vrchoviny. Trasa pokračuje vpravo a tiahne sa obcou Zázrivá okolo základnej školy a končí pri obecnom úrade. Cyklisti sa môžu tou istou cestou dostať naspäť do Vyšného Kubína, prípadne sa môžu vybrať frekventovanou hlavnou cestou do Dolného Kubína cez Párnicu, prípadne pokračovať v ceste od obecného úradu cez Havraniu až do Oravskej Lesnej.


Cyklotrasa Vyšný Kubín - Istebné - Zázrivá

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740