Oblasť: okres Dolný Kubín (Osádka, Pokryváč, Dolný Kubín - Mokraď)
Náročnosť: ľahká trasa
Východiskový a cieľový bod: Obec Osádka (odbočka do Pokryváča) – zelená cyklotrasa
Vzdialenosť: 15,1 km
Značenie trasy: zelená farba
Prevýšenie: 278 m
Predpokladaný čas: 1 hod.
Trasa: Osádka, Pokryváč, Pucov, Medzibrodie nad Oravou, Bziny, Dolný Kubín - Mokraď.

Cyklotrasa začína pred obcou Osádka na križovatke s červenou trasou č. 054. Cyklisti zabočia z hlavnej cesty vľavo do strmého kopca na Pokryvačskú pastvu. Cesta pokračuje až na rázcestie Šlahôrka - Nad chotárom, následne klesaním prichádza do obce Pokryváč, cez ktorú prejde a rovinatým terénom prichádza do Pucova, Medzibrodia nad Oravou, Bziny až do časti mesta Dolný Kubín – Mokraď, kde končí na križovatke s modrou trasou č. 2406 (pri moste cez rieku Orava do miestnej časti Záskalie). V prípade, že sa cyklisti rozhodnú využiť ako východzí bod Mokraď, tak následne v cieli trasy (Osádka) môžu pokračovať po ceste III. triedy do Malatinej, prípadne opačným smerom cez Vyšný Kubín naspäť do Dolného Kubína.

Trasa ponúka na svojom navyššom bode (Šlahôrka - Nad chotárom) krásne výhľady na okolitú prírodu: Chodčské vrchy, okolité obce, lúky, Oravskú Maguru.


Cyklotrasa Osádka - Dolný Kubín, Mokraď

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740