Oblasť: okres Dolný Kubín, Oravský Podzámok
Náročnosť: ťažká
Východiskový a cieľový bod: 
Vzdialenosť: 10,4 km
Značenie trasy: žltá farba
Prevýšenie: 175,26 m*
Predpokladaný čas: 1,5 hod.

Trasa vedie veľmi pekným lesným prostredím Oravskej Magury popod Kubínsku hoľu. Trasa začína v lokalite Racibor pod Oravským Podzámkom na križovatke s modrou cykloturistickou trasou. Asfaltovou cestou pomaly stúpa lesným prostredím po rampu pri horárni. Odtiaľto sa cesta mení na spevnenú lesnú a stále stúpa až do lokality Zadný Racibor. Nasleduje menej náročný zvlnený terén, ktorý nás prevedie lokalitou Za hutou až do sedla Príslop, kde sa napojí na červenú cykloturistickú trasu č. 054. Tu trasa končí.

*Poznámka ku grafu vzdialenosti a nadmorskej výšky

- graf vzdialenosti a nadmorskej výšky sleduje cyklotrasu z východzieho bodu Príslop až na koniec trasy Racibor. Graf je preto nutné interpretovať zrkadlovo.


Cyklotrasa Oravský Podzámok, Racibor - Príslop

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740