Oblasť: okres Dolný Kubín (Dolný Kubín, Oravská Poruba, Istebné)
Náročnosť: ľahká trasa
Vzdialenosť: 5 km
Prevýšenie: 107,72 m
Čas: 0,5 hod (cyklo)
Východiskový bod: Dolný Kubín – parkovisko pri moste pod Kuzmínovom (žltá cyklotrasa)
Trasa: Dolný Kubín – Gäceľ – Oravská Poruba – stará žaškovská cesta – Istebné

Cyklotrasa (vhodná ale aj na pešiu turistiku) začína na parkovisku pri moste pod Kuzmínovom v Dolnom Kubíne. Pokračuje po hlavnej ceste popod Kuzmínovo smerom na Gäceľ, ktorý je vyhľadávaným kempingovým miestom s vybudovanou komplexnou oddychovou infraštruktúrou. Na Gäceli cyklotrasa prechádza po telese novovybudovanej korčuliarskej a cyklotrasy cez Gäceľský park miernym stúpaním lesíkom, ktorý vyústi až do intravilánu obce Oravská Poruba. Zastavanou časťou obce pokračuje stále smerom nadol, na križovatke ciest zamierime rovno smerom ku zlievárni (pozor na autá na hlavnej ceste), prejdeme malým mostíkom a zamierime vpravo po starej žaškovskej ceste (poľná cesta). Koniec trasy sa nachádza na rázcestí, ktoré nám umožňuje pokračovať v trase smerom do obce Žaškov, prípadne sa vydáme smerom vpravo na starú istebniansku lavicu, ktorou sa dostaneme ponad rieku Orava k areálu bývalého závodu OFZ Istebné.


Cyklotrasa Dolný Kubín, Kuzmínovo - Istebné

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740