Oblasť: Západné Tatry (sever) – východná časť
Náročnosť: Veľmi náročná vysokohorská túra s veľkým prevýšením, na ktorej sú obťažnejšie miesta zabezpečené reťazami. 
Východiskový a cieľový bod: Parkovisko pri Lyžiarskom areáli Zuberec – Roháče –Spálená (1030 m n.m.)
Vzdialenosť: 15,9 km

Predpokladaný čas: 9,5  h.
Prevýšenie: 1 141 m
Trasa: Parkovisko pod Spálenou - Adamcuľa -  bývalá Ťatliakova chata (1370 m n.m.) - Rázcestie Smutná dolina - Smutné sedlo (1962 m n.m.) - Tri kopy (2136 m n.m.) - Hrubá kopa (2166 m n.m.) - Baníkov (2178 m n.m.) - Baníkovské sedlo (2040 m n.m.) - Rázcestie Pod Hrubou Kopou - Rázcestie Pod Predným Zeleným - Roháčsky vodopád - Adamcuľa (1170 m n.m.) - Rázcestie Šindľovec - Parkovisko pod Spálenou
Uzávera: 1.11. – 15.6.

 Od parkoviska pri lyžiarskom areáli Roháče - Spálená ideme zelenou turistickou značkou k rázcestiu Šindľovec a tam pokračujeme červenou značkou (asfaltová cesta) Roháčskou dolinou k bývalej Ťatliakovej chate. Od bufetu pokračujeme po modrej značke, strmým výstupom Smutnou dolinou až do Smutného sedla (1962 m n.m.) Dostaneme sa na hlavný hrebeň, po ktorom budeme pokračovať až do Baníkovského sedla. Zo sedla odbočíme doprava a po červenej značke sutinovým strmším stúpaním ideme na Prvú kopu. Členitým terénom, cez štrbiny a šikmé platne pokračujeme na Druhú a Tretiu kopu – časť trasy je zabezpečená fixnými reťazami. Prechod z Tretej kopy na vrchol Hrubej kopy (2 154 m n.m.) nie je taký náročný, odkiaľ sa presunieme do žľabu pod Baníkovskú ihlu. Od žľabu na vrchol Baníkova (2 178 m n.m.) nás čaká strmý náročný, exponovaný výstup. Najvyšší vrch Roháčov nám ponúka nádherný výhľad. Z vrcholu schádzame strmým chodníkom do Baníkovského sedla, kde odbočíme doprava a po žltej značke zostupujeme Zelenou dolinou k Rázcestiu Pod Hrubou kopu, pokračujeme  ďalej  k Rázcestiu Pod Predným Zeleným a k Roháčskemu vodopádu (1 300 m n.m.) na Adamcuľu (1 180 m n.m.), kde sa napájame na červenú značku, smerom na rázcestie Šindľovec, kde odbočíme na zelenú značku k parkovisku pri lyžiarskom areáli. Trasu môžeme absolvovať i opačným smerom.


Baníkovské a Smutné sedlo

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740