hrustin2.JPG

Vďaka svojmu prírodnému bohatstvu sa Orava právom pýši veľkým množstvom maloplošných alebo veľkoplošných území Oravy, rovnako tak aj medzinárodnou sústavou chránených území NATURA 2000. Územie predstavuje pestrú mozaiku biotopov od vodnej plochy Oravskej vodnej nádrže a tečúcich vôd v povodí rieky Oravy, cez rašeliniská (vrchoviská a slatiny), rozľahlé lúky a pasienky, komplexy smrekových lesov až po vysokohorské biotopy subalpínskeho a alpínskeho stupňa v Západných Tatrách - Roháčoch.

Do poľsko-slovenskej oravy v súčasnosti  zasahujú nasledovné veľkoplošné chránené územia: Národný park Malá Fatra, Národný park Veľká Fatra, Tatranský národný park (vrátane ochranného pásma), CHKO Horná Orava, Babiogórsky Park Narodowy.

Okrem veľkoplošných území možno nájsť v území aj nasledovné maloplošné chránené územia a lokality sústavy NATURA 2000. 

Kategória

 Názov chráneného územia

Chránený areál

 Ostrá skala a Tupá skala, Rieka Orava, Bratkovčík, 

Prírodná rezervácia

 Kunovo, Paráč, Mačie diery, Medzi bormi, Úplazíky,

Národná prírodná rezervácia

 Choč, Minčol, Rozsutec, Sokolec, Šíp, Šrámková, Šútovská dolina, Bielska skala, Juráňová dolina, Kotlový žľab, Osobitá, Roháčske plesá, Sivý vrch, 

Prírodná pamiatka

 Bôrická mláka, Kraľoviansky meander, Pucovské zlepence, 

Národná prírodná pamiatka

 Oravské hradné bralo, Brestovská jaskyňa,

Územie európskeho významu (ÚEV) NATUA 2000

 Pramene Hruštínky, Prosečné, Veľká Fatra, Oravská vodná nádrž, Hruštínska hoľa, Choč, Šíp, Orava, Malá Fatra, Váh, Rašeliniská Oravskej kotliny, Medzi bormi, Zimník, Jelešňa, Hruštínska hoľa, Vasiľovská hoľa    

Chránené vtáčie územie (CHVÚ)    NATURA 2000 

 Horná Orava, Malá Fatra, Tatry, Chočské vrchy    

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740