IMG_5052.JPG

Cyklodoprava je jedným zo spôsobov ako ponúknuť obyvateľom a návštevníkom Oravy alternatívnu dopravu voči individuálnej automobilovej doprave a doplnkovú formu cestovného ruchu počas letnej turistickej sezóny. Zároveň je to aj forma zdravého životného štýlu a vyspelosti samosprávy. Cestovanie bicyklom či už za prácou alebo v rámci voľného času je lacnejšie a zdravšie, súčasne je bicykel v intraviláne v prípade vhodných podmienok aj najrýchlejším dopravným prostriedkom na kratšie vzdialenosti.

Bicykel má oveľa menšie priestorové nároky v porovnaní s inými druhmi dopravy a zároveň pomáha riešiť problémy s nedostatkom parkovacích miest v obciach a mestách. Bicykel ako dopravný prostriedok je finančne dostupný širokým vrstvám spoločnosti a údržba cykloinfraštruktúry je neporovnateľne lacnejšia ako iné líniové stavby. Napriek tomu, že v súčasnosti je cyklistická doprava predmetom celospoločenskej podpory a tvorí v obciach a mestách nezanedbateľný podiel na celkovom objeme prepravnej práce, nie je pre ňu vytvorený adekvátny priestor a je obmedzovaná množstvom bariérových prvkov, chýba vybudovaná značená sieť bezpečných cyklotárs, absentuje doplnková drobná infraštruktúra na už vybudovaných, prípadne vyznačených cyklotrasách, ktorá musí byť štandardom v prípade, že ide o seriózny prístup k problematike rozvoja cyklodopravy v mestách a obciach.

Tento prístup musí byť ale plne v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike, ktorú schválila Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 7. mája 2013 uznesením č. 23. Schválením stratégie a jej uplatnením v praxi sa nastavili systémové kroky postupného uplatňovania aktivít cyklistov v širokom rozsahu tak, ako je to zvykom v ostatných vyspelých krajinách. Okrem tejto stratégie musia byť všetky novovznikjaúce cyloktrasy plne v súlade s vnútroštátnymi normami, zákonmi a nariadeniami. koordinovaný rozvoj legálnych cyklotrás je preto prioritou.

Orava poskytuje množstvo predpokladov pre rozvoj cyklistickej dopravy. Nielen tej voľnočasovej ale aj cyklistickej dopravy, ktorá bude mať za cieľ znižovanie počtu vozidiel na cestách s ľuďmi dochádzajúcimi do zamestnania a prepojenia miest bývania s miestami zamestnania. Vďačí za to množstvu horských lúk, pasienkov, zvlnenému reliéfu Oravskej Magury, Oravskej Vrchoviny, Podchočskej brázdy. Obľúbenými sú najmä cyklotrasy hrebeňmi týchto pohorí, ktoré ponúkajú výhliadky na okolité kopce a sídla. Napríklad Chočské vrchy, Západné Tatry - Roháče, Oravskú priehradu, Skorušinu, Oravské Beskydy, Malú a Veľkú Fatru, Poľskú republiku.

V súčasnosti existuje na Orave množstvo cyklochodníkov (oficiálnych aj tých neoficiálnych), ktoré sú využívané predovšetkým na vykonávanie voľnočasových aktivít cestovného ruchu. Tie na dochádzanie do zamestnania takmer v každej časti Oravy úplne absentujú a ak aj nejaké sú, v žiadnom prípade sa nedajú považovať za oficiálnu cyklotrasu s požadovanou infraštruktúrou. Rovnako tak je problém s udržiavaním technického stavu, zjazdnosti a značenia existujúcich cyklotrás v extravilánoch. V takmer všetkých prípadoch je táto aktivita len na pleciach nadšencov cyklistiky, prípadne v obmedzenom rozsahu na jednotlivých samosprávach, ktorými cyklocesty prechádzajú.

Stav budovania cykloinfraštruktúry sa však aj na Orave mení k lepšiemu. Za posledných pár rokov vzniklo množstvo originálnych cyklotrás predovšetkým v okolí okresného mesta Dolný Kubín a mesta Trstená (s napojením až na Podbieľ a Nižnú) s rôznou náročnosťou, vhodnosťou a trasovaním cez najkrajšie výhliadkarske trasy a najzaujímavejšie body Oravy. Všetky cyklotrasy tvoria doplnkovú kostru Oravskej cyklomagistrály v okresoch Dolný Kubín a Tvrdošín. Trend budovania nových značených cyklotrás sa zvyšuje, dokonca sa začínajú spracovávať dokumentácie aj na budovanie cyklotrás slúžiacich na dochádzku do miest zamestnania (napríklad v meste Dolný Kubín).    

Súvisiace trasy

       

20.1 km SK

Cyklotrasa Oravský Podzámok - Kubínska hoľa - Príslop
 • čas: 3 hod.
 • |
 • stredná
 • |
 • prevýšenie: 863 m
   

33.7 km SK

Cyklotrasa Vyšný Kubín - Istebné - Zázrivá
 • čas: 2.5 hod.
 • |
 • ťažká
 • |
 • prevýšenie: 484.9 m
   

10.4 km SK

Cyklotrasa Oravský Podzámok, Racibor - Príslop
 • čas: 1.5 hod.
 • |
 • stredná
 • |
 • prevýšenie: 301.1 m
   

13.7 km SK

Cyklotrasa Oravský Podzámok - Malatiná, Kút
 • čas: 1.5 hod.
 • |
 • stredná
 • |
 • prevýšenie: 355 m
   

15.1 km SK

Cyklotrasa Osádka - Dolný Kubín, Mokraď
 • čas: 1 hod.
 • |
 • ľahká
 • |
 • prevýšenie: 277.7 m
   

9.9 km SK

Cyklotrasa Dolný Kubín, Medzihradné - Malcovo
 • čas: 1.5 hod.
 • |
 • stredná
 • |
 • prevýšenie: 323.7 m
       

5 km SK

Cyklotrasa Dolný Kubín, Kuzmínovo - Istebné
 • čas: 0.5 hod.
 • |
 • ľahká
 • |
 • prevýšenie: 39 m
   

46 km SK

Trstená - Gronkow
 • čas: -
 • |
 • ľahká
 • |
 • prevýšenie: 308 m
   

40.2 km SK

Čimhová - Skorušina - Tvrdošín - Trstená
 • čas: 8 hod.
 • |
 • ťažká
 • |
 • prevýšenie: 739 m
   

72.1 km SK

Trstena - Nowy Targ
 • čas: 7 hod.
 • |
 • stredná
 • |
 • prevýšenie: 173 m
       

7 km SK

Cyklotrasa Krivá Podbiel
 • čas: 0.7 hod.
 • |
 • ľahká
 • |
 • prevýšenie: 39.6 m

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740