IMGP0933.JPG

Orava je dynamicky sa rozvíjajúci región, ktorý ponúka mnoho možností vyžitia v oblasti cestovného ruchu, tradičného remesla, ľudovej aj moderne orientovanej kultúry a pestrej palety príležitostí na aktívne strávenie voľného času.

Nižšie Vám ponúkame prehľad toho najlepšieho, čo môžete na Orave vidieť a navštíviť.

Oravský hrad (Oravský Podzámok)

Patrí mu prvenstvo v návštevnosti medzi slovenskými hradmi a zámkami. Nachádza sa na strmom vápencovom brale nad obcou Oravský Podzámok. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z 13. storočia. Postupným budovaním a prestavbami sa stal dokladom rôznych stavebných štýlov, od románskeho slohu, cez gotiku, renesanciu, baroko až po romantizmus. Návštevníci môžu v jeho priestoroch vidieť obnovenú prírodovednú a etnografickú expozíciu, výstavu zbraní a mnoho iných zaujímavostí.

Múzeum šľachtických kočiarov a saní (Oravský Podzámok)

Jedinečná a najrozsiahlejšia zbierka kočiarov a saní na Slovensku je situovaná priamo pod Oravským zámkom.

Oravská galéria (Dolný Kubín)

Dvojposchodová murovaná budova s ústredným arkádovým dvorom bola postavená v polovici 17. storočia a od r. 1686 slúžila ako sídlo Oravskej župy. Dnešnú podobu získal dom po rozsiahlej obnove v roku 1893. V súčasnosti slúži ako sídlo Oravskej galérie, druhej najnavštevovanejšej na Slovensku.

Čaplovičova Bibliotéka (Dolný Kubín)

Budova bola postavená v rokoch 1905–1911 podľa plánov Júliusa Sándyho pre účely uloženia rozsiahlej zbierky kníh (vyše 60 000 zväzkov) a ďalších cenných predmetov, ktoré roku 1839 daroval jasenovský rodák Vavrinec Čaplovič Oravskej župe. Pred budovou sa nachádza socha P.O. Hviezdoslava, ktorú roku 1936 vytvoril Fraňo Štefunko.

Florinov dom (Dolný Kubín)

Pôvodne remeselnícko–farbiarsky dom získal súčasnú podobu v polovici 19. storočia. V rokoch 1953–1973 tu žil a tvoril básnik, publicista, diplomat a osvetový pracovník Theo Herkeľ Florin, ktorý bol 13 rokov spoluorganizátorom Hviezdoslavovho Kubína. Dnes dom slúži ako výstavná sieň Oravského múzea.

Historický cintorín (Dolný Kubín)

Svoj dnešný charakter získaval postupne od roku 1866. Nachádzajú sa tu hroby spisovateľov, dejateľov a organizátorov slovenského kultúrneho života: Leopolda Brucka, Janka Matúšku, Pavla Orzságha Hviezdoslava a ďalších.

Židovský cintorín (Dolný Kubín)

Židovský cintorín je nemým svedkom existencie početnej židovskej komunity v meste. Cintorín je udržiavaný a má svojho vlastného správcu. Nachádza sa v tichej časti mesta smerom na Kuzmínovo.

Drevený artikulárny evanjelický kostol (Leštiny)

Bol postavený v rokoch 1688–1689, do dnešných dní sa zachoval v neporušenom intaktnom stave a v autentickom prírodnom prostredí. Jeho architektúry, zrubovej konštrukcie ani vnútornej výzdoby mobiliáru sa nedotkli takmer žiadne novodobé rušivé stavebné zásahy a úpravy. Roku 2008 bol zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Drevený artikulárny kostolík (Istebné)

Na miestach súčasného dreveného artikulárneho kostola sv. Michala stála pôvodne malá kaplnka z roku 1686, r. 1730 bola rozšírená a kostol dostal pôdorys gréckeho kríža. V jeho interiéri sa nachádzajú vzácne maľby, kazateľnica, barokový oltár s obrazom sv. Trojice a ďalšie zaujímavosti.

Pamätný dom Martina Kukučína (Jasenová)

Dom sa nachádza v Jasenovej, postavil ho spisovateľov otec Ján Bencúr roku 1856. Dom spolu s hospodárskymi budovami tvorí uzavretý celok; svojím vnútorným i vonkajším vzhľadom sprítomňuje prostredie, v ktorom sa narodil a vyrástol známy slovenský prozaik.

Gotický drevený kostolík (Tvrdošín)

Drevený rímskokatolícky kostol pochádza z 15. storočia, nachádza sa na miestnom cintoríne. Roku 1994 bol ocenený organizáciou Europa Nostra za zachovanie a vynikajúce zreštaurovanie tejto významnej pamiatky drevenej architektúry a jej vnútorné vybavenie tradičnou ručnou prácou. Od roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Múzeum oravskej dediny (Zuberec – Brestová)

Patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá na Slovensku, rozprestiera sa v prekrásnom prírodnom prostredí Roháčov. Areál je rozčlenený na 5 architektonických celkov. Bohatá etnografická expozícia a chov domácich zvierat umožňujú návštevníkom predstaviť si život a prácu Oravcov v minulosti.

Oravská priehrada (výletné plavby loďou)

Vodná nádrž Oravská priehrada je súčasťou vodného diela Orava (patrí sem aj vyrovnávacia nádrž Tvrdošín), vybudovaného na sútoku Bielej a Čiernej Oravy. Práce na tomto projekte začali r. 1941, do prevádzky bola priehrada spustená roku 1954. Oravská priehrada ponúka mnoho možností na vodné športy, rybolov, na jej brehoch sa nachádza niekoľko rekreačných oblastí, ubytovacích a stravovacích zariadení. Na Slanickom ostrove umenia, ktorý je pozostatkom zaplavenej obce Slanica, sa nachádza barokový kostol s kalváriou a lapidárium. V súčasnosti je v kostole inštalovaná stála expozícia oravského ľudového umenia, plastiky a maľby zo zbierok Oravskej galérie.

Galéria Márie Medveckej (Tvrdošín)

Od r. 1979 je umiestnená je v klasicistickej kúrii z 19. storočia. Vystavených 266 olejomalieb a kresieb poskytuje obraz o vývojových etapách a žánrových okruhoch celoživotnej tvorby Márie Medveckej – maliarky, ktorá spojila svoj život a dielo s regiónom Oravy.

Františkova Huta (Podbiel)

Železiareň z roku 1836, ľudovo nazývaná hámor, spracovávala železnú rudu okolitých baní v Juráňovej doline, Zuberci, Habovke či Malatinej. Po zmene spoločenských pomerov a zrušení poddanstva železiareň v r. 1863 zanikla.

Malé etnografické múzeum a Bobrova raľa (Podbiel)

Obsahuje výstavu predmetov, ktoré sa v minulosti používali v tamojších domácnostiach, pri poľnohospodárskych prácach a v liturgii. Tradičná zástavba hospodárskych dvorov charakteristická pre strednú Oravu bola vyhlásená za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Väčšina objektov už nie je trvalo obývaná, viaceré slúžia na rekreačné účely.

Galéria ľudového rezbárstva (Babín)

V stálej a celoročne prístupnej expozícii ľudových drevených plastík sa nachádza viac ako 50 sôch v nadživotnej veľkosti od 30 tvorcov z Oravy, Liptova, Kysúc, Považia, Košíc a Poľska.

Vyšnokubínske Skalky (Vyšný Kubín)

Zďaleka viditeľný masív bol osídlený už v praveku, dnes sa na nich nachádza dvojkríž, symbol slovenskej štátnosti; skaly sú vyhľadávané rekreačnými lezcami.

Dielňa modrotlače (Párnica)

V obci Párnica bola znovuoživená modrotlačiarenská dielňa prostredníctvom modrotlačiara Mateja Rabadu, ktorý sa tejto unikátnej technológii venuje starým spôsobom ako jediny na Slovnesku. MAtej sa zúčastňuje aj množstva workshopov, kde túto techniku predvádza a prináša do 21. storočia.

Okrem toho Orava ponúka nepreberné množstvo možností trávenia voľného času v prírode, či už počas turistiky v zime alebo v lete alebo počas lyžovačky v dobre vybavených lyžiarskych strediskách, prípadne v niektorom z dvoch akvaparkov v Dolnom Kubíne a Oraviciach, ktoré návštevníkom ponúkajú oddych po celodenných výletoch.

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740