IMGP0948.JPG
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne pripravilo stručný prehľad kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, ktoré sa uskutočnia na Orave počas mesiaca jún 2018.
Vyberiete si to svoje?
1. 6. 2018, Dom kultúry v Trstenej
         Dilongova Trstená 2018
27. ročník celoštátnej súťaže v umeleckej recitácii slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy
Usporiadatelia: Mesto Trstená, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Žilinský samosprávny kraj, Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej, Základná škola P. O. Hviezdoslava v Trstenej, Gymnázium M. Hattalu v Trstenej, Matica Slovenská, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
 
2. 6. 2018, 8:00-12:00 – Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
         Keramika – tvorivé dielne 
Cyklus tvorivých dielní
Usporiadateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
 
6., 13., 20., 27. 6. 2018, 16:30 – Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
         Klub oravských výtvarníkov
Klubové tvorivé stretnutia
Usporiadatelia: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Základná umelecká škola
I. Ballu v Dolnom Kubíne
 
6. 6. 2018, 9:00 – Námestie M. R. Štefánika v Trstenej
        Deň detí, polície a osvety
Kultúrno-vzdelávacie a športové podujatie
Usporiadatelia: Mesto Trstená, CVČ a ZŠ v meste Trstená, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne, Záchranárske zložky z Trstenej, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
 
6. – 29. 6. 2018, 7:30-15:30 – Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
         Vesmír očami detí 
Celoštátna posúťažná výstava s astronomickou tematikou
13.6., 14:00 – Vyhlásenie výsledkov regionálneho kola a odovzdanie cien 
Usporiadatelia: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
 
8. - 9. 6. 2018, 17:00  – Futbalový štadión v Tvrdošíne
         Strunobranie a  Tvrdošín Orava fest 2018 
Celoštátna súťažná prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov
Usporiadatelia: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Národné osvetové centrum, Mesto Tvrdošín, agentúra JUTO
 
8. - 9. 6. 2018, 16:00  – Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
         Tanečná folkloristika 
Cyklický vzdelávací kurz
Usporiadateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
 
13. 6. 2018, 14:00 – Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
        Klub výšivky a ručných prác
Klubové stretnutie
Usporiadateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
 
16. – 17. 6.  2018, 14:00 – Habovka
         Vidiečanova Habovka
Celoštátna postupová súťažná prehliadka detského hudobného folklóru
Usporiadatelia: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Národné osvetové centrum, Obec Habovka
 
20. – 23. 6. 2018, 8:00 - Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
        64. Hviezdoslavov Kubín
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých
Usporiadatelia: Mesto Dolný Kubín, Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Národné osvetové centrum, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín
 
23. – 24. 6. 2018, 13:00 – Dlhá nad Oravou
        Obecné slávnosti pod Ostrým vrchom
Obecné slávnosti s kultúrnym programom
Usporiadatelia: Obec Dlhá nad Oravou, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740