Trasa piesza, rozpoczynamy w Zubrzycy Dolnej przy kapliczce w przysiółku Maślani i kierujemy się drogą przez most na rzece Zubrzyca poza zabudowania. Wychodzimy na Dział Zubrzycki, następnie w stronę widocznego nadajnika radiowego w Jabłonce na Wyrtelowskim Dziale,  z którego przy dobrej widoczności roztaczają się szerokie panoramy na Tatry i Pasmo Babiogórskie. Drogi są trawiaste, potem gruntowe, dobrze widoczne. Wędrówkę kończymy w Jabłonce na moście  w dzielnicy Magiel.


Zubrzyca Dolna - Jabłonka

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740