Trasa piesza, niezbyt trudna, początkowo oznaczona przez PTTK kolorami białym i zielonym, następnie drogami asfaltowymi i gruntowymi. Wychodzimy koło remizy w Kiczorach i kierujemy się wg oznakowań. Dochodzimy do mostku na Kiczorce i wchodzimy do Kiczor Polany. Mijamy “grubą jodłę”, pomnik przyrody, a następnie kapliczkę Matki Bożej  oraz stojącą przy niej dzwonnicę,  kierując się drogą poza osiedle. Droga gruntowa doprowadzi nas przez las do Rajsztagu. Przy altanie i tablicy poglądowej skręcamy w stronę Lipnicy Małej. Drogą utwardzoną, czasem gruntową dochodzimy do Lipnicy Małej. Trasę kończymy na moście na rzece Syhlec w przysiółku Zagrody.


Kiczory - Rajsztag - Lipnica Mała

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740