Trasa piesza, niezbyt trudna, płaska, drogi polne, błotniste i podmokłe. Nieoznaczona przez PTTK.  Przy dobrej widoczności rozległe panoramy na Tatry i Pasmo Babiogórskie. Zachęcamy do obejrzenia torfowiska i bagna, będące unikatem europejskim. Ciekawa fauna i flora, najpiękniejsza jesienią. Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, rozciągające się na obszarze ponad 8200 ha, ostoja rzadkich gatunków zwierząt i roślin są objęte ochroną w programie Natura 2000. Jest to jedna z największych atrakcji przyrodniczych naszego regionu.


Jabłonka – orawskie torfowiska

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740