Trasa piesza, może być pokonana również rowerem, długości 15.5 km, częściowo oznaczona przez PTTK kolorami białym i żółtym, czas przejścia ok. 4 godz.

Wszystkie trzy wymienione miejscowości znajdują się na pograniczu Orawy i Podhala. Trasa bardzo ciekawa z uwagi na rozległe panoramy Tatr i Beskidu Żywieckiego. Rozpoczynamy w pobliżu cmentarza w Harkabuzie, na którym wyróżnia się ciekawy kamienny krucyfiks z 1835 roku. W tej wsi do obejrzenia mamy piękną, ukrytą wśród drzew dzwonnicę, której historia zaczyna się w XVIII wieku oraz kościół z lat 70 XX w. W Bukowinie mijamy kamienne kapliczki oraz murowaną kaplicę z końca XX w. Przez tę,  jedną z najstarszych miejscowości Górnej Orawy, przechodzimy/przejeżdżamy szlakiem PTTK biało- żółtym (z Zubrzycy D. pod Żeleźnicę) do Podszkla. Po drodze mijamy cmentarz choleryczny z pocz. XIX wieku oraz kościół p.w. św. Rozalii o historii sięgającej końca XVIII w. Z Podszkla wracamy drogami polnymi przez Wielki Dział - las mieszany z przewagą świerka, do Bukowiny.


Harkabuz - Bukowina - Podszkle - Bukowina

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740