Projekt „Po Orawie z telefonem…” realizowany był przez dwóch partnerów tj. MAS Orava, o.z. oraz Stowarzyszenie Rozwoju Orawy w okresie 01.06.2017r. – 31.05.2018r  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020.

Głównym celem projektu był rozwój wyspecjalizowanych aplikacji dla urządzeń mobilnych przy wsparciu systemu GPS, które posłużą jako nowy transgraniczny produkt turystyczny.

Dzięki realizacji mikroprojektu udało się stworzyć wyjątkową aplikację turystyczną oraz stronę internetową, na której znajdują się ścieżki edukacyjne, szlaki turystyczne, trasy rowerowe i trasy narciarstwa biegowego na polskiej i słowackiej Orawie.

Kontakt

MAS Orava, o.z.
Oravský Podzámok 60
02741 Oravský Podzámok
+421/432 388 740